(Propera actualització: 2n trimestre del 2022)

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu article 56 diu "Els alts càrrecs estan subjectes al règim d´incompatibilitats i les obligacions de declaració d´activitats, de béns patrimonials i d´interessos establerts per la legislació específica":

Pilar Díaz Romero

Eduard Sanz García

Sara Forgas Úbeda

Oliver Peña Estévez

Montse Zamora Angulo

Manel Pozo López

Maribel Aguilera Mulero

Javier Giménez González

Montse Pérez Escobar

Joan Marin Maestre

Claudia Acebrón Morales

Oriol Torras i Planas

Joan Carles Sillero i Vera

Marta Alarcón i Puerto

Roger Martinez Días

Gemma García Cejas

Diego Rodríguez Triano

Jordi Pérez Pineda

Dolores Castro Leiva

Marcos Sánchez Siles

Ahmad-Ali Beizaee Karimi

 

Càrrecs electes que han renunciat durant el mandat:

Julio Roldan Moreno (Ple municipal de 20 de gener de 2021)

Hermínia Villena i Collado (Ple municipal de 19 de maig de 2021)

 

Declaracions de fí de mandat corresponents al període 2015-2019:

Descarregueu les declaracions de béns de fí de mandat 2015-2017