Compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària Disponible a: Ajuntament d'Esparreguera

En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació al compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.