No saps on trobar la llista de tràmits que l'ens té a disposició de la ciutadania? Aquest és el lloc on els pots localitzar tots, així com també la informació necessària per dur-los a terme.

El ciutadà pot contactar directament amb l'Entitat Municipal Descentralitzada a través del catàleg de tràmits de la pròpia EMD:

ACCEDEIX AL CATÀLEG DE TRÀMITS DE LA EMD VILAMITJANA

Per tràmits més específics com sol·licituds i instàncies d'obres o activitats pots consultar el catàleg de l'Ajuntament de Tremp:

ACCEDEIX AL CATÀLEG DE TRÀMITS DE L'AJUNTAMENT