Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'administració d’acord amb les que han d’actuar tot personal al servei de les administracions.

Regals de cortesia 19/12/19 - Panera de Nadal Bon Preu- Entregada a Josep Antoni Vallbona (President)- Lliurada a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Miquel de Balenyà