Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Ord. N. 24 - TAXA PRESTACIÓ SERVEI BASCUAL 13-12-2016 http://www.ccnoguera.cat/baldomar/images/Ord. N. 24 - TAXA PRESTACIÓ SERVEI BASCUAL.pdf
Ord. N. 14 - TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORERES 13-12-2016 http://www.ccnoguera.cat/baldomar/images/Ord. N. 14 - TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES A TRAVES DE LES VORERES.pdf
Ord. N. 19 - TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MRCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS 13-12-2016 http://www.ccnoguera.cat/baldomar/images/Ord. N. 19 - TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB MRCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS.pdf
Ord. N.10 - MODIFICACIÓ DE L'AIGUA 13-12-2016 http://www.ccnoguera.cat/baldomar/images/Ord. N.10 - MODIFICACIÓ DE L'AIGUA - modi.pdf
Ord. N. 12 - PRESTACIÓ SERVEIS PISCINES MUNICIPALS 13-12-2016 http://www.ccnoguera.cat/baldomar/images/Ord. N. 12 - PRESTACIÓ SERVEIS PISCINES MUNICIPALS.pdf
Ord. N. 9 - TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 13-12-2016 http://www.ccnoguera.cat/baldomar/images/Ord. N. 9 - TAXA EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.pdf
Ord. N.10 - TAXA DISTRIBUCIÓ AIGUA 13-12-2016 http://www.ccnoguera.cat/baldomar/images/Ord. N.10 - TAXA DISTRIBUCIÓ AIGUA..pdf
Ord. N. 6 - TAXA DE CLAVEGUERAM 13-12-2016 http://www.ccnoguera.cat/baldomar/images/Ord. N. 6 - TAXA DE CLAVEGUERAM.pdf
Ord. N .8 - TAXA DE CEMENTIRI 13-12-2016 http://www.ccnoguera.cat/baldomar/images/Ord. N .8 - TAXA DE CEMENTIRI.pdf
Ord. N. 5 - TAXA D'ESCOMBRARIES 13-12-2016 http://www.ccnoguera.cat/baldomar/images/Ord. N. 5 - TAXA D'ESCOMBRARIES.pdf
Ord. N. 2 - REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 13-12-2016 http://www.ccnoguera.cat/baldomar/images/Ord. N. 2 - REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS.pdf
Ord. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 13-12-2016 http://www.ccnoguera.cat/baldomar/images/Ord. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒANICA.pdf
ORDENANÇA DE CIVISME 13-12-2016 http://www.ccnoguera.cat/baldomar/images/ORDENANÇA DE CIVISME.pdf