Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament del Vendrell qui assumeix la responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l'actualització de la informació i els serveis que integrin la seu electrònica.

En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la responsabilitat de les quals correspongui a una altra administració pública o a un lloc Web sense la consideració de seu electrònica, el titular d'aquesta seu no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquesta última.

Disposició de creació

  • Aprovació de l'Ordenança reguladora de l'administració electrònica:

Aprovada inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2014, i aprovada definitivament en data 25 de març de 2014.

  • Disposició de creació de la Seu electrònica:

Aprovada per Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 8 de setembre de 2014.