Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs d'aquest ens, aquest és l'apartat on les pots consultar.

En l'actualitat no existeix cap resolució d'atorgament de compatibilitat a cap alt càrrec de l'Ajuntament del Vendrell.