Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

No estàs al cas de quins són els grups polítics/municipals representats dins l'ens? Doncs mira-ho aquí i consulta'n la informació més rellevant.

Aportacions rebudes pels Grups Polítics-Municipals

 

 

Els grups polítics municipals són òrgans col.legiats de caràcter polític i necessari en l'organització municipal, que agrupen els regidors i regidores d'una mateixa tendència política o llista a l'efecte de la seva cohesió en l'actuació municipal. Per cada llista electoral només es pot constituir un grup municipal. Inicialment formen part d'un grup municipal els regidors i regidores electes per una mateixa llista electoral, sense perjudici del seu dret a donar-se de baixa del grup respectiu, i passar a la situació de regidor o regidora no adscrit.

Els grups polítics municipals existents en l'actualitat són els següents:

 

Partit dels Socialistes de Catalunya

Portaveu: Kenneth Martínez Molina

 

Ciutadans

Portaveu: Maria Luz Ramírez Mancha

 

Agrupació Veïnal de les Platges

Portaveu: Bárbara María Peris Selles

 

Som Poble - ERC

Portaveu: Marc Robert Jané

 

Junts pel Vendrell

Portaveu: Josep Mercadé Aloy

 

Pel Vendrell Primàries

Portaveu: Josep Maria Llasat Roig

 

Podem El Vendrell

Portaveu: Óscar Blasco Martínez