Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

 

 

 Campanyes Institucionals

 

 

 Trobareu informació sobre el cost de les campanyes institucionals del Ajuntament del  Vendrell. 

 

Podeu descarregar l'informació del cost de les campanyes institucionals en els següents enllaços: