Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament del Soleràs. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament del Soleràs.

Disposició de creació

  • Disposició de creació de la Seu electrònica:
    Ordenança administració electrònica. BOP número 175 del dia 12 de setembre de 2014.
  • Disposició de creació del registre electrònic:
    Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic. BOP número 175 del dia 12 de setembre de 2014.