Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

M. Carme Basora i Ventura

Alcaldessa Presidenta

Junts

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Comissió especial de comptes
  • Ple de la Corporació
  • Equip de govern
  • Regidoria d'Urbanisme i Obres Públiques
Dataset View no està disponible temporalment.