Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Ple de la Corporació

Junts

Junts (7 càrrecs electes)

M. Carme Basora i Ventura

Alcaldessa Presidenta

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Josep Vallès i Español

1r Tinent d'alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Gemma Solé i Solé

2a Tinenta d'Alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Pere Guerrero i Martín

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Virgínia Bisay i Martorell

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Marta Olivenza i Prunera

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Josep Palau i Reig

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats