Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Ple de la Corporació

RpC-AM
Junts

RpC-AM (3 càrrecs electes)

LLUÍS BATALLA PALAU

Regidor

Veure fitxa 

SÍLVIA VILA PRATS

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

LLUÍS GURÍ BASORA

Regidor

Veure fitxa 

Junts (4 càrrecs electes)

GEMMA SOLÉ SOLÉ

Alcaldessa Presidenta

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

RAMON VALERO CASTELLS

1r Tinent d'alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

MARIA ANGELES GARCÍA SILVESTRE

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

MARIA CARME BASORA VENTURA

2a tinent d'alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats