Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Junts (7 càrrecs)

M. Carme Basora i Ventura

Alcaldessa Presidenta

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Josep Vallès i Español

1r Tinent d'alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Gemma Solé i Solé

2a Tinenta d'Alcalde

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Pere Guerrero i Martín

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Virgínia Bisay i Martorell

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Marta Olivenza i Prunera

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Josep Palau i Reig

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 
Carme Basora Ventura

Foto foto

Càrrec Alcaldessa

Àrea Urbanisme i Obres Públiques

Partit polític Junts pel Rourell

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic cbasora@rourell.altanet.org

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 12404.48

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 0

Activitats i béns Declaració de béns
Decl. activitats Carme Basora.pdf

Josep Vallés Español

Foto foto

Càrrec 1r. tinent d'alcalde

Àrea Cultura i Seguretat

Partit polític Junts pel Rourell

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Declaració_de_béns
Decl. activitats Pep Vallès.pdf

Gemma Solé Solé

Foto foto

Càrrec 2a. tinenta d'alcalde

Àrea Festes i Comunicació

Partit polític Junts pel Rourell

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Perfil Auxiliar Administrativa.

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Declaració_de_béns
Decl. activitats Gemma Solé.pdf

Pere Guerrero Martín

Foto foto

Càrrec Regidor

Àrea Agricultura, Camins i Serveis

Partit polític Junts pel Rourell

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic aj.rourell@altanet.org

Trajectòria professional Jubilat

Tipus Càrrec electe

Activitats i béns Declaració_de_béns
Decl. activitats Pere Guerrero.pdf

Virginia Bisay Martorell

Foto foto

Càrrec Regidora

Àrea Serveis Socials i Sanitat

Partit polític Junts pel Rourell

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic No en disposa

Activitats i béns Declaració_de_béns
Decl. activitats Virginia Bisay.pdf

Marta Olivenza Prunera

Foto foto

Càrrec Regidora

Àrea Ensenyament i Esports

Partit polític Junts pel Rourell

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic No en disposa

Activitats i béns Declaració_de_béns
Decl. actvitats Marta Olivenza.pdf

Josep Palau Reig

Foto foto

Càrrec Regidor

Àrea Turisme i Medi Ambient

Partit polític Junts pel Rourell

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic No en disposa

Activitats i béns Declaració_de_béns
Decl. activitats Josep Palau.pdf