Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats

 

L'organització i la distribució de competències en l'àmbit de l'Ajuntament es defineix a través del cartipàs municipal. Entre d'altres fixa:

- La designació de les diferents regidories.

- Qui forma part de la Junta de Govern Local i les seves competències.

- En qui recauen les tinències d'alcaldia i les seves competències.

- El règim de dedicació i retribucions dels alts càrrecs.