Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

 

Es pot consultar el text íntegre de les ordenances fiscals de l'any 2022, consultant l'apartat e-tauler de la web municipal.