Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament del Palau d'Anglesola. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament del Palau d'Anglesola.

Disposició de creació

 (Bop de la província de Lleida, núm 30 de 28 de febrer de 2013, pàg 27 i 28)