En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

PLE

Composició:

Sr. Francesc Balcells i Teixidó

Sra. Maite Teixidó i Jovells

Sr. Xavier Costa i Monyarc

Sr. Jordi Martinez i Atero

Sra. Carme Tàpies i Llobera

Sr. Joan Ramon Valls i Llobera

Sra. Montserrat Meseguer i Muñoz

Sr. Ramon Farnell i Barqué

Sr. Carles Esquerda i Serrano

Sra. Irene Ruestes i Guillem

Sr. Joan Baptista Pou i López
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL, com a òrgan necessari i col·legiat, la qual estarà formada per l'alcalde i tres regidors, equivalents al terç del nombre legal de membres d'aquesta Corporació.

 • Sr. Francesc Balcells i Teixidó
 • Sra. Maite Teixidó i Jovells
 • Sra. Carme Tàpies i Llobera
 • Sr. Joan Ramon Valls i Llobera

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

amb representació de tots els grups polítics. Aquesta Comissió estarà integrada per un representant de cada grup polític, actuant amb vot ponderat.

. President:

              

              -Sr. Francesc Balcells i Teixidó (Alcalde)

 

. Vocals:

 En representació del grup municipal Ara el Palau

  - Sr.Jordi Martinez i Atero, representa 4 vots.

 

En representació d’Agrupació Units pel Palau - Federació d’Independents per Catalunya (AUP-FIC):

 - Sra. Carme Tàpies i Llobera, representa 2 vots

 

En representació del grup municipal Junts per Catalunya

-Sra. Montserrat Meseguer Muñoz, representa 5 vots

 

.Presidenta suplent:

-Sra. Maite Teixidó i Jovells, del grup municipal Ara el Palau.

 

 

. Vocals suplents:

 En representació del grup municipal Ara el Palau:

  - Sr. Xavier Costa i Monyarc, representa 4 vots

 

En representació d’Agrupació Units pel Palau - Federació d’Independents per Catalunya (AUP-FIC):

 - Sr.Joan Ramon Valls i Llobera, representa 2 vots

 

En representació del grup municipal Junts per Catalunya:

-Sr. Carles Esquerda i Serrano, representa 5 vots

 

 

REPRESENTANTS CORPORACIÓ A ÒRGANS COL·LEGIATS

 • La Mancomunitat intermunicipal per a la potabilització de les aigües de Mollerussa - El Palau d'Anglesola, la Sra.Carme Tàpies Llobera i també formarà part de l'esmentada Comissió Gestora, el Sr. Alcalde, Francesc Balcells i Teixidó.
 •  
 • El Consell Escolar del CEIP “Arnau Berenguer”. Sr. Jordi Martinez i Atero.
 •  
 • Centre cultural i recreatiu “L’Esbarjo”. Sra. Maite Teixidó i Jovells.

 

CONSELL D'ADNINISTRACIÓ DE L'EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS DEL PALAU D'ANGLESOLA S.L

 • Sr. Francesc Balcells i Teixidó, alcalde, que en serà el President.
 • Sra. Maite Teixidó i Jovells.
 • Sr. Joan Ramon Valls i Llobera.
 • Sra. Carme Tàpies i Llobera
 • Sra. Irene Ruestes i Guillem .