No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE ORDINARI 17-06-2021

Data d'inici de la sessió 17-06-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA DE D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Documents PLE ORDINARI 17-06-2021

PLE ORDINARI 25-03-2021

Data d'inici de la sessió 25-03-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Ordinària

Documents PLE ORDINARI 25-03-2021

PLE ORDINARI 23-12-2020

Data d'inici de la sessió 23-12-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Ordinària

Documents PLE ORDINARI 23-12-2020

PLE EXTRAORDINARI 19-11-2020

Data d'inici de la sessió 19-11-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Extraordinària

Documents PLE EXTRAORDINARI 19-11-2020

PLE ORDINARI 25-6-20

Data d'inici de la sessió 25-06-2020

Documents Convocatòria Ple ordinari 25-6-20.pdf

El Ple de l'Ajuntament celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat trimestral. El dia de celebració serà, preferentment, el darrer dimecres dels mesos de març, juny, setembre, i desembre. Si el dia preestablert per a la celebració de la sessió és inhàbil, podrà celebrar-se el Ple, amb idèntic caràcter d'ordinari, els dies hàbils anteriors o posteriors. L'hora de celebració serà, preferentment, a les 21:30 hores. L’hora d’acabament serà com a màxim, a les 24 hores del mateix dia.

Per a les sessions extraordinàries i les extraordinàries urgents seran d’aplicació les disposicions de caràcter general previstes a la legislació de règim local.