No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE ORDINARI 23-12-2020

Data d'inici de la sessió 23-12-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Ordinària

Documents PLE ORDINARI 23-12-2020

PLE EXTRAORDINARI 19-11-2020

Data d'inici de la sessió 19-11-2020

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc TELEMÀTIC

Tipus Extraordinària

Documents PLE EXTRAORDINARI 19-11-2020

PLE ORDINARI 25-6-20

Data d'inici de la sessió 25-06-2020

Documents Convocatòria Ple ordinari 25-6-20.pdf

PLE ORDINARI 19-12-2019

Data d'inici de la sessió 19-12-2019

Hora d'inici de la sessió 20 H.

Lloc SALA D'ACTES DE CASA DE LA VILA

Tipus Ordinària

Documents Convocatòria ple ordinari 19-12-19.pdf

PLE EXTRAORDINARI 30-10-2019

Data d'inici de la sessió 30-10-2019

Hora d'inici de la sessió 20 HORES

Lloc SALA D'ACTES DE CASA DE LA VILA

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria Ple ext. 30-10-19.pdf

PLE EXTRAORDINARI - MESES ELECTORALS

Data d'inici de la sessió 15-10-2019

Hora d'inici de la sessió 19:15 HORES

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Documents CONVOCATÒRIA MEMBRES MESES.pdf

PLE EXTRAORDINARI 15-10-2019

Data d'inici de la sessió 15-10-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Documents CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT.pdf

PLE ORDINARI 02-07-2019

Data d'inici de la sessió 02-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20:30

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Ordinària

Documents Convocatòria Ple ordinari 2-7-19.pdf

PLE EXTRAORDINARI 02-07-2019

Data d'inici de la sessió 02-07-2019

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Extraordinària

Documents Convocatòria Ple cartipàs municipal.pdf

PLE EXTRAORDINARI 15-06-2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 12

Lloc SALA D'ACTES DE L'AJUNTAMENT

Tipus Extraordinària

Documents PLE EXTRAORDINARI 15-6-19

El Ple de l'Ajuntament celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat trimestral. El dia de celebració serà, preferentment, el darrer dimecres dels mesos de març, juny, setembre, i desembre. Si el dia preestablert per a la celebració de la sessió és inhàbil, podrà celebrar-se el Ple, amb idèntic caràcter d'ordinari, els dies hàbils anteriors o posteriors. L'hora de celebració serà, preferentment, a les 21:30 hores. L’hora d’acabament serà com a màxim, a les 24 hores del mateix dia.

Per a les sessions extraordinàries i les extraordinàries urgents seran d’aplicació les disposicions de caràcter general previstes a la legislació de règim local.