Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Alcaldia

Hisenda

Eloi Calbet Ferran

Urbanisme

Eloi Calbet Ferran

Comunicació

Eloi Calbet Ferran

Protecció Civil

Eloi Calbet Ferran

Noves tecnologies

Eloi Calbet Ferran

Participació ciutadana

Eloi Calbet Ferran

Seguretat ciutadana

Eloi Calbet Ferran

Primera Tinència d'Alcaldia

Parcs i jardins

Pere Domingo Segarra

Via pública

Pere Domingo Segarra

Neteja viària i recollida de residus

Pere Domingo Segarra

Agricultura

Pere Domingo Segarra

Segona Tinència d'Alcaldia

Benestar social i gent gran

Maria Jesús Valldosera Gasull

Sanitat

Maria Jesús Valldosera Gasull

Festes

Maria Jesús Valldosera Gasull

Resta de regidories

Esports

Judit Fernández Llerena

Patrimoni

Judit Fernández Llerena

Granja i Francolí

Judit Fernández Llerena

Promoció econòmica

Mònica Casas Salvadó

Empresa

Mònica Casas Salvadó

Ocupació i formació

Mònica Casas Salvadó

Cultura

Mònica Casas Salvadó

Ensenyament

Rosa M. Sánchez Pérez

Joventut

Rosa M. Sánchez Pérez

Igualtat

Rosa M. Sánchez Pérez

Protocol

Rosa M. Sánchez Pérez

Serveis interns i Recursos Humans

Rosa M. Sánchez Pérez

Medi ambient

Rosa M. Sánchez Pérez

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç Documents Més informació
Anunci revocació de delegacions de competències 26-10-2022 https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=10077&ebop_any=2022 Anunci revocació delegacions competències.pdf
Anunci revocació de règim retributiu 26-10-2022 https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=10084&ebop_any=2022 Anunci revocació règim retributiu.pdf
Anunci revocació membre JGL i Tinent d'alcalde i designació nou membre JGL 26-10-2022 https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=10082&ebop_any=2022 Anunci revocació membre JGL i Tinent alcalde i designa nou membre JGL.pdf
Designació dels membres de la Junta de Govern Local i nomenament dels tinents d'alcalde. Decret 2019-0526. 24-07-2019 https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=6558&ebop_any=2019 Decret nomenament tinents d'alcalde i designació dels membres de la Junta de Govern Local (2019-0526)