Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Foto Francisco Gerardo Palma Jiménez

Francisco Gerardo Palma Jiménez

Regidor

Cs El Morell

  • Càrrec electe
  • Portaveu
  • Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana
  • El Ple
  • Comissió Informativa de Promoció Econòmica
  • Comissió Informativa d’Urbanisme
  • Comissió Informativa de Benestar Social i Sanitat
  • Junta de Portaveus
  • Comissió Informativa d’Hisenda
  • Comissió Especial de Comptes