Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Foto Albert Roig Rovira

Albert Roig Rovira

Regidor

#Compartim-AM

  • Càrrec electe
  • El Ple
  • Comissió Informativa d’Hisenda
  • Comissió Especial de Comptes