Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Ramón Manyé Sardà

Regidor

#Compartim-AM

  • Càrrec electe
  • Portaveu
  • Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana
  • El Ple
  • Comissió Informativa de Benestar Social i Sanitat
  • Junta de Portaveus

Lloc de naixement: Tarragona

Data de naixement: 28 abril 1971