Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Rosa M. Sánchez Pérez

Regidora d'Ensenyament, Joventut, Igualtat, Protocol, Serveis interns i RRHH, i Medi ambient.

Ara El Morell

 • Càrrec electe
 • Membre d'equip de govern
 • Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana
 • El Ple
 • Comissió Informativa de Benestar Social i Sanitat
 • Comissió Informativa d’Hisenda
 • Comissió Especial de Comptes
 • Ensenyament
 • Joventut
 • Igualtat
 • Protocol
 • Serveis interns i Recursos Humans
 • Medi ambient

Retribució anual bruta: 27.593,96 €

Altres representacions:

 • Consell Escolar de la Llar d’Infants del Morell.
 • Consell Escolar de l’Escola Ventura Gassol.
 • Consell Escolar de l’Institut del Morell.