Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Mònica Casas Salvadó

Regidora de Promoció econòmica, Empresa, Ocupació i formació, i Cultura.

Junts pel Morell

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • El Ple
  • Comissió Informativa de Promoció Econòmica
  • Comissió Informativa d’Urbanisme
  • Promoció econòmica
  • Empresa
  • Ocupació i formació
  • Cultura

Retribució anual bruta: 21.226,12 €