Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Judit Fernández Llerena

Regidora d'Esports, Patrimoni, i Granja i Francolí.

Junts pel Morell

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana
  • El Ple
  • Esports
  • Patrimoni
  • Granja i Francolí

Retribució anual bruta: 21.226,12 €

Altres representacions:

  • Consell Esportiu del Tarragonès.