Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Maria Jesús Valldosera Gasull

Segona tinenta d’alcalde. Regidora de Benestar social i gent gran, Sanitat, i Festes.

Junts pel Morell

 • Càrrec electe
 • Membre d'equip de govern
 • El Ple
 • Comissió Informativa de Benestar Social i Sanitat
 • Junta de Govern Local
 • Comissió Informativa d’Hisenda
 • Comissió Especial de Comptes
 • Benestar social i gent gran
 • Sanitat
 • Festes

Retribució anual bruta: 27.593,96 €

Altres representacions:

 • Govern Territorial de Salut.