Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Alberto Ortega Royo

Tercer tinent d’alcalde. Regidor de Seguretat ciutadana, i Entitats i associacions.

PSC-CP El Morell

 • Càrrec electe
 • Portaveu
 • Membre d'equip de govern
 • Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana
 • El Ple
 • Comissió Informativa de Promoció Econòmica
 • Comissió Informativa d’Urbanisme
 • Comissió Informativa de Benestar Social i Sanitat
 • Junta de Portaveus
 • Junta de Govern Local
 • Comissió Informativa d’Hisenda
 • Comissió Especial de Comptes
 • Seguretat ciutadana
 • Entitats i associacions

Lloc de naixement: Tarragona

Data de naixement: 10 setembre 1978

Retribució anual bruta: 27.593,96 €