Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Pere Domingo Segarra

Primer tinent d’alcalde. Regidor de Parcs i jardins, Via pública, Neteja viària i recollida de residus, i Agricultura.

Ara El Morell

 • Càrrec electe
 • Portaveu
 • Membre d'equip de govern
 • El Ple
 • Comissió Informativa de Promoció Econòmica
 • Comissió Informativa d’Urbanisme
 • Junta de Portaveus
 • Junta de Govern Local
 • Parcs i jardins
 • Via pública
 • Neteja viària i recollida de residus
 • Agricultura

Retribució anual bruta: 27.593,96 €

Altres representacions:

 • Consorci d’Aigües de Tarragona.