Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Eloi Calbet Ferran

Alcalde. Regidor d'Hisenda, Urbanisme, Comunicació, Protecció Civil, Noves Tecnologies i Participació Ciutadana.

Junts pel Morell

 • Càrrec electe
 • Portaveu
 • Alcalde
 • Membre d'equip de govern
 • Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana
 • El Ple
 • Comissió Informativa de Promoció Econòmica
 • Comissió Informativa d’Urbanisme
 • Comissió Informativa de Benestar Social i Sanitat
 • Junta de Portaveus
 • Alcalde o Alcaldessa
 • Junta de Govern Local
 • Comissió Informativa d’Hisenda
 • Comissió Especial de Comptes
 • Hisenda
 • Urbanisme
 • Comunicació
 • Protecció Civil
 • Noves tecnologies
 • Participació ciutadana

Altres representacions:

 • President de l'Associació Administrativa de Cooperació del Pla Parcial 10 “La Granja II”.