Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Logo Junts

Antonio Palau Bosc

Alcalde President

Junts

  • Càrrec electe
  • Portaveu
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Junta de Govern Local
  • Ple de la Corporació
  • Junta de Govern Local
  • Àrea Alcaldia i Urbanisme

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats