Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública

Organització política

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD PEL MASNOU - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM-AM)
FEM MASNOU (FMM)
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)
JUNTS PEL MASNOU – COMPROMÍS MUNICIPAL (CM)
PARTIT POPULAR (PP)
EN COMÚ PODEM-CONFLUÈNCIA (MECP-C)
Foto Jaume Oliveras i Maristany

Alcalde del Masnou, funcions pròpies de l'Alcaldia, a més de Comunicació, Protocol i Acció Institucional, Participació Ciutadana i Transparència, Projectes Estratègics, Serveis Generals i Cultura

Jaume Oliveras i Maristany
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD PEL MASNOU - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM-AM) Logo ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD PEL MASNOU - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM-AM)

Indicadors de gestió econòmica

Pressupost

Endeutament

Inversions

Càrrega fiscal

Ingressos corrents

Despeses corrents i amortitzacions

Capacitat d'estalvi de l'exercici

Ajudeu-nos a millorar

Participació

Recursos de participació ciutadana i foment del bon govern

Queixes i suggeriments
Heu vist quelcom que no us agrada o potser teniu alguna bona idea per a la vila? Us escoltem.
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Normativa urbanística Normativa urbanística
Informeu-vos de les normes urbanístiques abans d'iniciar una obra o consulteu si és legal.
Normativa municipal Normativa municipal
Per la bona convivència a la ciutat cal que tots coneguem les normatives i ordenances.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'Administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.