En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

No hi ha òrgans de govern definits

1. ÀREA DE L’ALCALDIA, URBANISME, PERSONAL I TURISME

Titular: Sr. Joan Morlà Mensa, Alcalde.

 

1.1 Urbanisme

* Planejament i gestió urbanística.

* Obres municipals.

1.2 Personal

* Organització administrativa.

Població, censos i estadística.

1.3 Turisme

Promoció turística.

Consorci Turístic del Baix Gaia.

2. ÀREA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPARÈNCIA, BENESTAR I FAMÍLIA I ENSENYAMENT

Titular Montserrat Mestre Anguera.

2.1 Participació ciutadana

2.2 Transparència

2.3 Benestar i Família

Assistència  sociosanitària.

Gestió ajuts a les famílies.

Gent Gran.

Serveis Socials.

2.4 Ensenyament

Edificis escolars.

Vigilància escolarització obligatòria.

Relacions amb Institut Escola l’Agulla.

Relacions amb la Llar d’infants.

Transport escolar.

Subvencions i ajuts.

Ensenyaments no reglats:  escola de música i ensenyament d’adults ( català, angles, informàtica, etc.)

3. ÀREA D’HISENDA, AFERS VEÏNALS, JOVENTUT, ENTITATS I URBANITZACIONS

Titular: Carles Guillén Montserrat. Primer Tinent d’Alcalde.

3.1 Hisenda

* Pressupostos.

* Ordenances Fiscals.

* Recaptació.

* Cadastre-IBI.

* Relacions amb Base.

3.2 Afers veïnals

* Relacions amb les entitats urbanístiques col·laboradores.

* Relacions amb les comunitats de propietaris.

3.3 Joventut

Dinamització juvenil.

Relacions amb entitats juvenils.

Subvencions entitats juvenils.

Punt Jove.

3.4 Entitats

3.5 Urbanitzacions

4. ÀREA DE CULTURA, SANITAT I MEDI AMBIENT

Titular: Marcelo Javier Tarantino Mingo. Segon Tinent d’Alcalde.

4.1 Cultura

* Programació cultural de l’ajuntament ( Centre Cultural, Castell, Torre d’en Guiu, etc.).

* Premis, beques culturals.

* Biblioteca.

4.2 Sanitat

4.3 Medi Ambient

Protecció del medi ambient.

Gestió de residus.

Recollida selectiva.

Deixalleria.

Neteja viària.

Camins.

5. ÀREA D'ESPORTS, COMUNICACIÓ I NOVES TECNOLOGIES, FESTES I PATRIMONI

Titular: Francesc Saigí Núñez. Tercer Tinent d'Alcalde.

5.1 Esports

Instal·lacions esportives.

Relacions amb les entitats esportives.

Subvencions i beques esportives. Foment.

5.2 Comunicació i Noves tecnologies

* Web municipal

* Xarxes socials

* Revista municipal

5.3 Festes

* Festa Major.

Festa votada.

Festes i celebracions.

Tradicions i celebracions populars: Nadal, Mercat Medieval i d’artesans, carnaval, etc.

5.4 Patrimoni

Patrimoni històric, cultural, etnològic i monumental.