Quina és l'estructura de l'administració i qui són els seus responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquells que la dirigeixen.

Mandat municipal 2019-2023

 

* Alcaldia, Regidoria d'Urbanisme, Personal i Turisme: Il·lm. Sr. Joan Morlà Mensa

* Primer Tinent d'Alcalde, Regidoria d'Hisenda i Afers Veïnals, Joventud i Entitats: Sr. Carles Guillén Montserrat

* Segon Tinent d'Alcalde, Regidoria de Cultura, Sanitat i Medi Ambient: Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo

* Tercer Tinent d'Alcalde, Regidoria d'Esports, Festes i Patrimoni, Comunicació i Noves Tecnologies: Sr. Francesc Saigí Núñez

* Regidoria de Participació Ciutadana, Transparència, Ensenyament i Benestar i Família: Sra. Montserrat Mestre Anguera 

* Regidors: Alicia Inglés Villena, Antonio López López, Dani Rodríguez Polo, Jordi Eliseu Porta González, Josep Plana Monné, Montserrat Inglés Novell.