Vols saber com s'ordena i com es classifica el territori del municipi? Quina és la regulació del seu ús? Aquí pots consultar el Pla general d'ordenació urbana, que defineix l'ordenació del territori i estableix les normes del seu desenvolupament i execució. També hi trobaràs la resta de documentació que articula el Pla general.

Data aprovació Data publicació Rang Instrument Número expedient Competència Tema Publicacions a diaris oficials Enllaç Documents Més informació
05-06-2020 30-04-2021 Planejament General Pla director urbanístic 2019/069292/T Generalitat de Catalunya Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 8 "La Fàbrica" https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/285254
04-04-2013 04-07-2013 Planejament General Pla director urbanístic 2013/049909/T Generalitat de Catalunya Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal Núm. 4, ús de restauració en sòl urbà

DOGC  6410    (04/07/2013) 


 

https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/263041
04-04-2013 20-06-2013 Planejament General Pla director urbanístic 2012/048619/T Generalitat de Catalunya Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal número 3, relatiu a la modificació de les condicions d'ús de la subclau 24, relativa al sòl no urbanitzable d'interès ecològic i paisatgístic

DOGC  6401   (20/06/2013)

 

https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/261599
28-10-2010 17-01-2011 Planejament General Pla director urbanístic 2010/042467/T Generalitat de Catalunya Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 1 densitat del sector 48, i núm. 2 Serveis tècnics ambientals al camí del Coll Canut DOGC   5797    (17/01/2011) https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/254038

 


 

22-04-2009 09-02-2010 Pla d'Ordenació Urbanística del Catllar https://dtes.gencat.cat/rpucportal/#/consulta/detallExpedient/242676/documents