Contractes publicats en el Perfil de Contractant (servei AOC - històric)

Conjunt de dades que mostra tota l'activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant..

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Informació Addicional

Creat
10/02/2017
Última actualització
06/02/2023
Format
CSV
Idioma
català