Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament del Bruc. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament del Bruc.

Disposició de creació

En data 21 de març de 2012 el Ple municipal va aprovar l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica (publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de juny de 2012).