Tots els ens tenen al seu poder algun bé moble de valor històric i artístic. Aquí trobaràs la llista dels que formen part del patrimoni d'aquesta institució.

En el següent document trobareu una relació dels mobles i objectes més rellevants que han estat cedits o lliurats a l'Ajuntament i que actualment formen part del Museu de la Muntanya de Montserrat del Bruc.