Consulta aquí quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes.

En el document adjunt trobareu la relació de proveïdors, adjudicataris i contractistes  que han prestat servei a l'Ajuntament del Bruc en quanties superiors als 3000 euros