El Grup de Treball té per objecte l'abordatge i discussió dels assumptes que afecten exclusivament o especialment als veïns i parcel·listes de la urbanització Montserrat Park, així com el seguiment dels assumptes que es tractin. Té caràcter consultiu i participatiu. Els Acords i les declaracions adoptats en el grup de treball no tindran caràcter vinculant per a l'Ajuntament.