Tauler d'edictes i anuncis Disponible a: Mapa d'administració electrònica. Consorci AOC

A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
18-09-2019 ANUNCI DE RESOLUCIÓ DEL PROCÈS DE SELECCIÓ D’UN/A DINAMITZADOR/A DELS ESPAIS JUVENILS DEL MUNICIPI DE DOSRIUS

RESOLUCIÓ DEL PROCÈS DE SELECCIÓ D’UN/A DINAMITZADOR/A DELS ESPAIS JUVENILS DEL MUNICIPI DE DOSRIUS.

 

Realitzada la fase de valoració de mèrits i d’entrevista personal, els resultats i la puntuació total obtinguda és la següent:

 

INSTÀNCIA

DNI

PROVA CATALÀ

PROVA CONEIXEMENT

MÈRITS

ENTREVISTA

4667-4712

47772116N

-----------

6,8

4,75

3,5

4707

77632652Q

APTE

6,65

1,75

2

4783

38865134X

-----------

6,95

4,50

2,5

4786-5120

38873489Q

APTE

8,8

1,75

5

4790-5171

38871053H

----------

7,55

4,00

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Acabat el procés de selecció, el tribunal proclama la relació de les persones seleccionades i de les establertes en torn de reserva per cobrir possibles baixes o retirades de les persones seleccionades, d’acord amb la base onzena, i que són les següents:

 

INSTÀNCIA

DNI

VALORACIÓ TOTAL

4786-5120

38873489Q

15,55

4667-4712

47772116N

15,05

4790-5171

38871053H

14,05

4783

38865134X

13,95

4707

77632652Q

10,4

 

 

El tribunal proposa la contractació a favor de la persona que ha obtingut la puntuació més alta. En el cas que aquesta persona no pugui subscriure el contracte, es procedirà a la crida dels aspirants successius.

 

Dosrius, 18 de setembre de 2019

 

La secretària,

Aida García Espín.

No