En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.

Transparència Internacional INDIP: https://transparencia.org.es/