Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Resum Data publicació Enllaç Documents Més informació
Modificació i refosa de les competències delegades pel President a favor de la Junta de Govern 09-06-2022 Modificació i refosa de les competències delegades pel President a favor de la Junta de Govern
Edicte modificació de la delegació de competències de la Presidència a favor del diputat Sr. Jordi Verdú i Paijà 19-04-2022 Modificació de la delegació de competències de la Presidència a favor del diputat Sr Jordi Verdú i Paijà
Diligència de designació de la Sra. Helena Martínez Siurana com a portaveu d’ERC 22-03-2022 Designació de la Sra Helena Martínez Siurana com a portaveu ERC
Diligència d'aprovació de la modificació 2/2022 de l’acord de nomenament de representants de la Corporació en diferents consorcis, entitats i associacions, aprovat pel Ple de la Diputació en sessió de 24 de setembre de 2019 22-03-2022 Acord plenari de 17 de març de 2022 de nomenament de representants
Diligència de designació Sra Helena Martínez com a representant de la Corporació en els òrgans de govern de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i del Patronat de Promoció Econòmica en substitució de la Sra Mercè Carulla 22-03-2022 Diligència designació Sra helena Martínez
Nomenament Diputat com a membre de la Comissió Informativa de Polítiques d'Igualtat 01-03-2022 Nomenament Jordi Verdú com a membre de la Comissió informativa de Polítiques Igualtat
Decret nomenament nou membre Junta de Govern 01-03-2022 Nomenament Helena Martínez com a membre Junta de Govern
Determinació de les presidències d’àrea i delegació de competències de la Presidència en favor de diversos diputats 28-02-2022 Edicte de determinació de les presidències d’àrea i delegació de competències de la Presidència en favor de diversos diputats
Representants de la Diputació i OOAA en diferents entitats, consorcis i corporacions 09-02-2022 Acord plenari 24-09-2019 de nomenament de representants
Acord plenari número1 21-02-2020 de nomenament de representants
Acord plenari modificació 1 21-01-2021 de nomenament de representants
Acord plenari modificació 2 18-02-2021 de nomenament de representants
Acord plenari modificació 1 24-01-2022 de nomenament de representants
Creació i composició Comissions informatives legislatura 2109-2023 09-02-2022 Edicte de creació i composició Comissions informatives permanents, Especial de Comptes i altres de caràcter específic
Edicte relatiu a la creació i composició de la Comissió Informativa de Presidència
Acta de constitució Comissions informatives 31-07-2019
Decret adscripció Diputada Mercè Carulla
Decret adscripció Diputat Jaume Rutllant
Decret adscripció Diputat Jordi Llanes
Nomenament Presidents delegats de Comissions Informatives
Decret de nomenament President-delgat Comissió de turisme
Decret 167 de 15 de febrer de 2022 designació del Sr Jordi Llanes Valls President-Delegat Comissió de Sostenibilitat
Relació cartipàs legislatura 2019-2023 09-02-2022 Relació de decrets per formalitzar el Cartipàs legislatura 2019-2023
Creació de llocs de treball de personal eventual amb funcions d’assessorament de la Presidència de la Corporació legislatura 2019-2023 09-02-2022 Creació de Llocs de Treball de personal eventual
Acord complementari creació llocs de treball personal eventual
Modificació 1 acord creació llocs de treball personal eventual
Modificació 2 acord creació llocs de treball personal eventual
Règim econòmic dels membre electes de la Diputació de Lleida legislatura 2019-20223 09-02-2022 Règim econòmic membre electes legislatura 2019-2023
Delegació de competències organismes autònoms 07-02-2022 Delegació de competències en favor de la Vicepresidenta de l'Organisme Autònom de Recaptació
Delegació de competències del President en favor de Diputats 07-02-2022 Determinació de la Presidència d'àrees i delegació de competències del President
Delegació de competències Diputat Sr Jordi Verdú
Decret modificació delgació de competències Diputat Sr Jordi Verdú
DElegació de competències Diputat Sr Marc Baró
Delegació de la Presidència de la Mesa de Contractació
Delegació de competències del President a la Junta de Govern 07-02-2022 Publicació al BOP delegació competències del President a la Junta de Govern
Delegació a favor de la Junta de Govern algunes competències en matèria de contractació
Publicació al BOP de la delegació d'algunes competències en matèria de contractació
Delegació de Competències del Ple a la Junta de Govern 07-02-2022 Acord del Ple de delegació de competències
Publicació al BOP delegació competències del Ple a la Junta de Govern
Publicació BOP text refès de delegació de competències
Règim de sessions de Ple i Junta de Govern legislatura 2019-2023 07-02-2022 Règim de sessions del Ple i la Junta de Govern legislatura 2019-2023
Decret pel qual es regules les sessions d'òrgans col·legiats a distància
Grups Polítics de la Diputació de Lleida mandat 2019-2023 07-02-2022 Constitució Grups Polítics legislatura 2019-2023
Fixació ajuts a Grups Polítics legislatura 2019-2023
Nomenament Vicepresidències Organismes autònoms de la Diputació de Lleida 07-02-2022 Nomenament Vicepresidència Institut Estudis Ilerdencs
Nomenament Vicepresidència OAGRTL
Nomenament Vicepresidència Patronat de Promoció Econòmica
Nomenament Vicepresidència Patronat de Turisme Terres de Lleida
Nomenament de Vicepresidències de la Diputació de Lleida mandat 2019-2023 07-02-2022 Nomenament vicepresidents BOP 141 23.07.2019.pdf
Junta de govern de la Diputació de Lleida mandat 2019-2023 07-02-2022 Nomenament membres Junta de Govern 2019-2023