Els membres de la Corporació de la Diputació de Tarragona (diputats/ades) poden exercir el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, parcial, o bé per assistències.

  • Els diputats/ades que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial tenen dret a percebre retribucions. 
  • Els diputats/ades en règim d'assistències tenen dret a percebre indemnitzacions per cada assistència a les reunions dels òrgans col·legiats de la Corporació que els correspongui, però no perceben retribucions. 

Tots els diputats/ades tenen dret a percebre indemnitzacions per raó del servei, dietes, per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.

El règim retributiu de la Diputació de Tarragona no preveu indemnitzacions en cas de cessament del càrrec.

Cuadro de las retribucions que reben els diputats/ades de la Diputació de Tarragona de la corporació 2023-2027:

Relació de diputats Grup polític Govern / Oposició Relació de càrrecs Règim de dedicació Retribucions anuals brutes* Indemnització màxima bruta per assistències a òrgans pel que resta de l'any 2023
ERC Govern Presidenta exclusiva 87.120,59 € No aplica
Rubén Viñuales Elias PSC-CP Govern Vicepresident primer exclusiva 85.000,00 € No aplica
Enric Adell i Moragrega ERC Govern Vicepresident segon exclusiva 80.000,00 € No aplica
Maria Immaculada Costa Ramon PSC-CP Govern Vicepresidenta tercera

exclusiva amb efectes de 24/07/2023

80.000,00 € No aplica

Marta Montserrat Ventura Torras

ERC Govern Vicepresidenta quarta exclusiva 78.000,00 € No aplica
Carlos Brull i Fornt ERC Govern Presidència Organisme Autònom exclusiva 73.000,00 € No aplica
Iris Castell i Cid ERC Govern Diputada delegada exclusiva 65.500,00 € No aplica
Carme Ferrer Cervelló ERC Govern Diputada delegada exclusiva 65.500,00 € No aplica
Ricard Gili Ferré ERC Govern Diputat delegat assistències - 64.273,49 €
Silvia Puerto i Lleixà ERC Govern Diputada delegada parcial – 80 % 52.400,00 € No aplica
Eduard Rovira i Gual ERC Govern Diputat delegat exclusiva 65.500,00 € No aplica
Josep Baiges i Gispert

PSC-CP

Govern Diputat delegat assistències - 13.538,30 €**
Joan Castor Gonell Agramunt PSC-CP Govern Diputat delegat exclusiva 65.500,00 € No aplica
Pere Granados Carrillo PSC-CP Govern Diputat delegat assistències - 12.975,49 €
Fran Morancho López PSC-CP Govern Diputat delegat assistències - 28.981,60 €
Óscar Sánchez Ibarra PSC-CP Govern Presidència Organisme Autònom exclusiva 73.000,00 € No aplica
Joan Sans Freixas PSC-CP Govern Diputat delegat assistències - 51.063,13 €
Jaume Casañas Carballido Junts Oposició Diputat assistències - 27.326,91 €
Assumpció Castellví Auví Junts Oposició Portaveu de grup exclusiva 60.000,00 No aplica
Enric Garcia i Carmona Junts Oposició Diputat assistències - 41.020,59 €
José Antonio Rodríguez Mateo Junts Oposició Diputat parcial -50 % 25.000,00 € No aplica
Meritxell Roigé i Pedrola Junts Oposició Secretaria de grup exclusiva 60.000,00 € No aplica
Marc Rovira Miró Junts Oposició Portaveu adjunt de grup exclusiva 60.000,00 € No aplica
Xavier Royo Franch Junts Oposició Diputat parcial -80 % 40.000,00 € No aplica
Pere Segura Xatruch Junts Oposició Presidència de grup assistències - 863,23 €
Maria Mercè Martorell Comas PP Oposició Portaveu de grup parcial -80 % 48.000,00 € No aplica
Ana Belén Rodríguez Ros VOX Oposició Portaveu de grup exclusiva 60.000,00 € No aplica

 

* imports que reben de la Diputació de Tarragona.

** Indemnització màxima bruta per assistències a òrgans pel que resta de l'any 2023i pels anys següents.

 

Els diputats en règim d'assistències rebran les següents retribucions brutes per les assistències als diferents òrgans col·legiats de la Diputació de Tarragona segons la taula següent, i amb els imports màxims anuals que s'indicaran de manera individualitzada per cadascun dels diputats en la taula anterior.

Òrgan col·legiat Retribució bruta per assistència
Assistència al Ple 750,00 €
Assistència a la Junta de Govern 600,00 €
Assistència a les Comissions Especials 600,00 €
Assistència als Consells dels OO.AA 600,00 €
Resta de Comissions Informatives 550,00 €El Ple de la Corporació en data 16 de juliol de 2019 va adoptar els acords sobre règim de dedicació i establiment del tipus de retribució dels diputats/ades, que ha estat modificat per l’acord del Ple de 25 de març de 2022,  pel decret de Presidència núm. 2022-0002328 de data 17 de maig de 2022, per l'acord del Ple de 25 de novembre de 2022, i pels decrets de Presidència núm. 2022-0006102 de data 12 de desembre de 2022 i núm. 2022-0006156 de data 14 de desembre de 2022, acord del Ple de 24 de febrer de 2023 decret de Presidència núm. 2023-0005715 de data 21 de març de 2023.

Quadre de les retribucions que reben els diputats/ades de la Diputació de Tarragona de la corporació 2019-2023:

Relació de diputats Grup polític Relació de càrrecs Règim de dedicació Retribucions anuals brutes* Indemnització màxima anual bruta per assistències a òrgans
ERC Presidenta exclusiva 87.120,59 € No aplica

Meritxell Roigé i Pedrola

Junts

Vicepresidència primera

exclusiva 80.555,15 € No aplica
Joan Josep Garcia Rodriguez Junts Vicepresidència segona exclusiva 73.304,73 € No aplica
Enric Adell i Moragrega ERC Vicepresidència tercera exclusiva 69.007,84 € No aplica
Camí Mendoza i Mercè ERC Vicepresidència quarta exclusiva 69.007,84 € No aplica
Carlos Brull i Fornt ERC Diputat delegat exclusiva 60.199,21 € No aplica
Carme Ferrer Cervelló ERC Diputada delegada exclusiva 60.199,21 € No aplica
Josep Forasté Casas ERC Diputat delegat parcial – 90 % 54.179,30 € No aplica
M. Teresa Mariné i Solé ERC Diputada delegada exclusiva 60.199,21 € No aplica
Eva Maria Mata i Sendra ERC Diputada assistències 43.781,23 € 42.713,40 €
Silvia Puerto i Lleixà ERC Presidència Comissió Informativa parcial – 90 % 54.179,30 € No aplica
Eduard Rovira i Gual ERC Presidència Organisme Autònom exclusiva 67.571,32 € No aplica
Miquel Subirats Garriga ERC Diputat delegat exclusiva 60.199,21 € No aplica
Marta Blanch Figueras Junts Diputada delegada exclusiva 60.199,21 € No aplica
Pere Granados Carrillo Junts Presidència Comissió Informativa assistències 34.585,47 € 32.460,58 €
Carles Pellicer Punyed Junts Diputat delegat  assistències 11.590,59 € 11.307,9 €
Marc Rovira Miró Junts Presidència Comissió Informativa exclusiva 60.199,21 € No aplica
Pere Segura Xatruch Junts Diputat delegat assistències 26.092,34 € 25.455,94 €
Agnès Ferré Cañellas Junts Presidència de Grup / Diputada delegada parcial- 90 % 54.179,30 € No aplica
Josep Fèlix Ballesteros Casanova PSC-CP Presidència de Grup

parcial- 90 %

amb efectes de l'1/07/2023

54.179,30 € No aplica
Montserrat Muñoz Madueño PSC-CP  Diputada parcial- 90 % 39.403,11 € No aplica
Salvador Ferré Budesca PSC-CP Diputat parcial- 90 % 39.403,11 € No aplica
Ramon Ferré Solé PSC-CP Diputat assistències 33.392,61 € 32.578,16 €
Joan Castor Gonell Agramunt PSC-CP Diputat parcial- 90 % 39.403,11 € No aplica
Andreu Martín Martínez PSC-CP Diputat assistències 43.781,23 € 42.713,4 €
Josep Masdeu Isern PSC-CP Portaveu de Grup exclusiva 55.085,52 € No aplica
Pere LLuís Huguet Tous Ciutadans Cs Portaveu de Grup parcial- 90 % 49.576,96 € No aplica
Joaquim Nin Borredà Junts

Vicepresidència primera

Cessament efectiu 25/11/2022

assistències
amb efectes des de l'11/10/2022
77.451,40 € 77.451,40 €
Maria Immaculada Costa Ramon PSC-CP

Secretaria de Grup

Cessament gener 2023

exclusiva 44.793,08 € No aplica

 

Retribucions anuals brutes *: imports que reben de la Diputació de Tarragona.

Els diputats en règim d'assistències rebran les següents retribucions brutes per les assistències als diferents òrgans col·legiats de la Diputació de Tarragona segons la taula següent, i amb els imports màxims anuals indicats de manera individualitzada per cadascun dels diputats en la taula anterior:

Òrgan col·legiat Retribució bruta per assistència
Assistència al Ple 555,55 €
Assistència a la Junta de Govern 462,96 €
Assistència a les Comissions Especials 462,96 €
Assistència als Consells dels OA 462,96 €
Resta de Comissions Informatives  401,24 €

 

Despeses de viatge dels alts càrrecs:

 

Registre d'interessos dels membres de la Corporació mandat 2019-2023 (declaracions d'activitats i declaracions de béns)