Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Amplia la informació amb les fitxes dels diputats/ades que formen part del Ple o bé per la composició per partits polítics disponible en la web corporativa.