D'acord a la normativa vigent, la ciutadania té dret a comprovar o conèixer si la persona que l'atén és un funcionari habilitat. Les dades mostrades permeten veure el personal habilitat a tal efecte.

D'acord a la normativa vigent, la ciutadania té dret a comprovar o conèixer si la persona que l'atén en una administració pública és un funcionari habilitat. Les dades mostrades permeten veure el personal habilitat a tal efecte per part de l’ens, i que s’ha inscrit al Registre de funcionaris Habilitats.

0 Registres carregats