Arran de la declaració de l’estat d’alarma, la Diputació de Tarragona va adoptar tot un seguit de mesures, en relació a la limitació de la mobilitat de les persones, així com de les activitats socials i econòmiques amb l’objectiu de contenir la pandèmia:

 • Identificació dels serveis bàsics i estratègics a garantir
 • Suspensió, amb caràcter general, del treball presencial de tots els treballadors/ores de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms i reemplaçament per teletreball des dels domicilis, tot i que en alguns casos es podia requerir la presència física per garantir els serveis bàsics i essencials.
 • Suspensió de tots els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms
 • Suspensió de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats de la Diputació de Tarragona (Ple, Junta de Govern,comissions informatives i comissions especials) fins que les condicions tecnològiques puguin permetre i garantir la seguretat, tant tècnica com jurídica
 • Aprovació del Pla de prevenció i contingències davant la pandèmia de coronavirus Covid-19 

Un cop iniciada la desescalada s'aprova del Pla de contingència pel retorn progressiu als centres de treball. Aquest document incorpora les mesures preventives generals pel desenvolupament de les diferents activitats de la Corporació. Determina l’accés, l’ocupació i els mitjans per assegurar unes condicions de seguretat tant per treballadors com per al públic concurrent als centres de la Diputació. Es tracta d'un document dinàmic pel que es podria veure modificat en funció de les mesures que es vagin decretant.

 

Així doncs, la Diputació de Tarragona, per tal de contenir els efectes generats per la crisi derivada de la COVID-19,  va adoptar mesures dirigides a quatre àmbits:

 • Mesures de suport als municipis
 • Mesures de suport a la ciutadania
 • Mesures relacionades amb la gestió interna
 • Mesures relacionades amb la protecció dels treballadors/ores de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms

 

Mesures de suport als municipis

 • Atenció de les emergències de la xarxa de carreteres de la Diputació 

  Període 16 de març fins al 17 de maig                          Nombre actuacions     Tipus actuacions d'emergència  
  Personal implicat   76   Afectacions a la vialitat
   1 Equip Camp de Tarragona     5 persones      9   Activacions del Pla Neucat
   1 Equip Terres de l’Ebre   3 persones   32   5 activacions del Pla Inuncat

 

Mesures de suport a la ciutadania

 

Mesures relacionades amb la gestió interna

 

 EXPEDIENT     OBRA   DATA DE SUSPENSIÓ     DATA DE REPRESA  
2018-2159 Condicionament de la carretera TV-3408 des d'Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase. Tram: PK 0+700 a TV-3406 18/03/20 04/05/20
2018-8387 Millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona. Any 2018      18/03/20 07/05/20
2018-8352 Millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local de Terres de l'Ebre. Any 2018 18/03/20 04/05/20
2018-11255 Millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223 de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta 18/03/20 04/05/20
2018-11750 Condicionament de la travessera de la Riba. Carreteres C-240z i TV-7044      18/03/20 27/04/20
 

 

Mesures relacionades amb la protecció dels treballadors/ores de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms

 •  Facilitació del teletreball a les persones de la Diputació i els seus organismes autònoms, i al personal dels municipis 
  • Subministrament d'equips, llicències, sales de videoconferència, distribució d’equips informàtics, … per al suport al teletreball (Informe TIC)
   • ​50 Portàtils
   • 79 llicències Windows Servers RDS Call
   • 200 llicències VPN
   • 75 lectors signatura digital
   • 12 llicències Win Serv STD 8 Core LicPack
   • 225 llicències Windows Server RDS CAL
   • 325 llicències Windows Server CAL - 1 User
   • 325 llicències Virtual Apps On-Prem STD Concurrent
   • 2 servidors i 4 llicències del programari de virtualització
   • 50 llicències del Software de videoconferències Webex

 

 • Protecció dels nostres treballadors
  • Adquisició d'EPIS
  • Formació obligatòria en línia: 
   • Pel coneixement del Sars-Cov-2
   • Riscos i mesures preventives per la realització de teletreball 
   • Formació específica de mesures davant la Covid-19 per la realització de treball presencial als diferents centres
 • Protecció de persones vulnerables a la COVID-19: seguint els criteris establerts pel Ministeri de Sanitat (les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular –inclosa la hipertensió–, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, així com les dones embarassades) i la Generalitat de Catalunya (malalties hepàtiques, malalties renals i l'obesitat mòrbida (IMC>40) com a condicions de risc del personal dels centres d'educació, condició que s'ha fet extensiva a tot el personal de la Diputació). S'inclouen també les persones majors de 60 anys sense patologies prèvies i les persones amb discapacitat intel·lectual
 • Ampliació de l'oferta formativa virtual i transformació d'oferta presencial a virtual (veure detall)
 • Adaptació dels espais de treball seguint les indicacions del Pla de contingència pel retorn progressiu als centres de treball

Consulteu aquí les dades de Contractació i comandes relacionades amb la gestió de la pandemia de la COVID-19.

Podeu consultar algunes d'aquestes informacions i d'altres relacionades amb les accions realitzades per la Diputació de Tarragona davant la COVID-19 en la seva web corporativa http://www.dipta.cat/coronavirus