En quin punt es troben els processos de selecció de personal? Aquí pots trobar-hi tota la informació relacionada.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Podeu consultar la informació disponible en la web corporativa en la seva secció Treballar a la Diputació, classificada per tipus de convocatòria:

A més, trobaràs resposta a preguntes freqüents i documents relacionats.

Podeu consultar els processos selectius de promoció interna en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.