La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar els treballadors que ocupen un lloc de treball de l'ens durant aquest any.

0 Registres carregats
 
 
  2020 2019 2018 2017 2016 2015
Anunci i Plantilla del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms

[PDF]

[PDF] [PDF]      
Plantilla del personal de la Diputació i els seus organismes autònoms

[XLS]

[PDF] [PDF][XLS] [PDF][PDF]

[PDF][XLS]

[PDF][XLS]
Modificacions de la plantilla  

1/2019 [PDF]

2/2019 [PDF]

1/2018 [PDF]

2/2018 [PDF]

3/2018 [PDF]

1/2017 [PDF]

2/2017 [PDF]

3/2017 [PDF]

4/2017 [PDF]

1/2016 [PDF]

2/2016 [PDF]

1/2015 [PDF]

2/2015 [PDF]

Anunci d'esmenes de la plantilla       [PDF] [PDF] [PDF]