Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Podeu consultar la informació disponible en la web corporativa en la seva secció Treballar a la Diputació, classificada per tipus de convocatòria: 

A més, trobaràs resposta a preguntes freqüents i documents relacionats.

Podeu consultar els processos selectius de promoció interna en el Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.