Vols saber una mica més sobre el pressupost de l'ens? Aquí pots consultar les dades de previsions i crèdits inicials del pressupost consolidat de l’ens amb els seus organismes autònoms locals.

La Diputació de Tarragona ha d’elaborar i aprovar les Bases d’execució del pressupost i el Pressupost General de la Diputació segons el marc legislatiu vigent.

Els documents inclouen gràfics sobre el pressupost  tant de la Diputació de Tarragona, BASE i el Patronat de Turisme:

 

Podeu consultar el pressupost vigent del 2020 així com l'històric en la següent taula:

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Pressupost: gràfics i detall de les partides pressupostàries [PDF] [PDF]   [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
    [XLS] [XLS] [XLS] [XLS] [XLS]
Bases del pressupost

DipTa, BASE i PdT [PDF]

BASE [PDF]

DipTa, BASE i PdT [PDF]

BASE [PDF]

[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]

Al·legacions al pressupost

(Informe del registre general)

[PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] No s'han produït* No s'han produït*
Avaluació de l'estabilitat pressupostària [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
Memòria de la Presidència [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
Informe de l'Interventor [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]  [PDF]
Estat de consolidació  DipTa, BASE i PdT [PDF] DipTa, BASE i PdT [PDF]          
Estat de despeses DipTa [PDF], BASE [PDF] i PdT [PDF]

DipTa [PDF], BASE [PDF] i PdT [PDF]

         
Estat d'ingressos DipTa [PDF], BASE [PDF] i PdT [PDF]

DipTa [PDF], BASE [PDF] i PdT [PDF]